KALBAKKENKLINIKKEN FYSIKALSKE

Trondheimsveien 391, 0953 Oslo

Bil: kjør Rv4 (Riksvei 4), avkjørsel Kalbakken
Kollektiv: RUTER.NO for t-bane og buss

TELEFON 22 20 30 40