Kjetil har mange års erfaring som fysioterapeut. Han har stor interesse for moderne smertevitenskap i muskel- og skjelettfaget. Som person er Kjetil imøtekommende og setter seg godt inn i din problematikk. På bakgrunn av din historie, samt grundig undersøkelse, vil han tilrettelegge en behandling for deg. Kjetil jobber med alle typer muskel- og skjelettplager.